multistandard

multistandard

Videobandspelare, storbildsprojekter och monitorer som vid uppspelning kan återge en videosignal från olika format (PAL, NTSC eller SECAM).

Engelska: multistandard