multistandard

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

multistandard

Videobandspelare, storbildsprojekter och monitorer som vid uppspelning kan återge en videosignal från olika format (PAL, NTSC eller SECAM).

Engelska: multistandard

Ämnesklassning: Videoteknik