negativfilm

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

negativfilm

Efter framkallning av film får man ett negativ, vilket innebär att alla färger är inverterade (rött blir exempelvis grönt och tvärtom). Diafilm blir däremot positiv.

Engelska: negative film

Ämnesklassning: Filmteknik