negativfilm

negativfilm

Efter framkallning av film får man ett negativ, vilket innebär att alla färger är inverterade (rött blir exempelvis grönt och tvärtom). Diafilm blir däremot positiv.

Engelska: negative film