off pitch

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

off pitch

Kallar man ibland ljud som ändrat tonhöjd. Vid överspelning av 24 b/s film till 25 b/s video blir ljudet 4 % off pitch, det vill säga den flyttas upp 4 % högre i frekvens.

Engelska: off pitch

Ämnesklassning: Musik/ljud