off pitch

off pitch

Kallar man ibland ljud som ändrat tonhöjd. Vid överspelning av 24 b/s film till 25 b/s video blir ljudet 4 % off pitch, det vill säga den flyttas upp 4 % högre i frekvens.

Engelska: off pitch