öppen källkod

öppen källkod

Licensform som innebär att programkoden till ett datorprogram är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill.

Engelska: open source