övertoning

övertoning

Scenövergång där den nya bilden framträder gradvis genom den gamla och på så vis tonas in i varandra.

Engelska: dissolve