panorering (ljud) (PAN)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

panorering (ljud)

Panorering, eller PAN, är en balansinställning och innebär att man lägger ljudsignalen antingen i mitten eller åt kanterna i ljudbilden (mot vänster eller höger kanal).

Ämnesklassning: Musik/ljud