Peer-to-peer (P2P)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Peer-to-peer

Ett typ av datanätverk som ansluter enskilda användare och låter dessa dela filer direkt med varandra.

Ämnesklassning: IT och data