peer-to-peer

peer-to-peer (P2P)

Ett typ av datanätverk som ansluter enskilda användare och låter dessa dela filer direkt med varandra.