people meter system

people meter system

Ett sätt att mäta antalet TV-tittare. Systemet bygger på att medlemmar i en tittarpanel, representativ för den svenska TV-befolkningen, rapporterar om sitt TV-tittande via elektroniska TV-mätare. Mätningen utförs av Mediamätning i Skandinavien (MMS).

http://www.mms.se/