people meter system

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

people meter system

Ett sätt att mäta antalet TV-tittare. Systemet bygger på att medlemmar i en tittarpanel, representativ för den svenska TV-befolkningen, rapporterar om sitt TV-tittande via elektroniska TV-mätare. Mätningen utförs av Mediamätning i Skandinavien (MMS).

http://www.mms.se/

Ämnesklassning: Arbetsmetodik