perspektivförskjutning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

perspektivförskjutning

Perspektivförskjutning är en specialeffekt som innebär att man zoomar in samtidigt som man rör kameran bakåt, eller vice versa. Ger en kuslig effekt i form av att perspektivet "dras ut" samtidigt som motivet står stilla.

Effekten uppfanns av fotografen Irmin Roberts i filmen Vertigo från 1958 av Alfred Hitchcock.

Kallas även Vertigo-effekt, Hitchcock-zoom, telescoping, push/pull, forward zoom/reverse tracking, track in/zoom out, zoom in/dolly out, och dolly zoom.

Engelska: dolly zoom

http://www.voodoofilm.org/images/upload/hitchcockzoom.gif

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild