Piezo-mätning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Piezo-mätning

Elektronisk mätmetod som mäter "skärpan" i bilden på en CCD-platta.

Ämnesklassning: Videokameror