Piezo-mätning

Piezo-mätning

Elektronisk mätmetod som mäter "skärpan" i bilden på en CCD-platta.