pitch

pitch

Väldigt kort beskrivning av en film. Att pitcha innebär att man på cirka 5 minuter presenterar sin idé för en filmkonsulent eller filmproducent för att övertyga dem att producera en film.

Engelska: pitch