plantering

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

plantering

Plantering är inom dramaturgi ett sätt att plantera viktig information till publiken som senare kan visa sig användbar för berättelsen.

Man kan exempelvis i början av berättelsen plantera informationen att det finns ett skyddsrum i huset. Då förefaller det sig naturligt att protagonisten senare försvinner in i skyddsrummet för att skydda sig mot rånaren. Tillfället då man utnyttjar det man tidigare planterat kallas skörd.

Ämnesklassning: Manus/dramaturgi