player

player

Benäming på den bandspelare som sköter uppspelning. Bandspelaren för inspelning kallas föga förvånande för recorder.

Engelska: player