player

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

player

Benäming på den bandspelare som sköter uppspelning. Bandspelaren för inspelning kallas föga förvånande för recorder.

Engelska: player

Ämnesklassning: Videoredigering