post-production

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

post-production

Amerikansk benämning på en films efterarbete.

Engelska: post production

Ämnesklassning: Videoredigering