Point Of View

Point Of View (POV)

När kameran är någon persons ögon. Man pratar generellt om att "filma i någons POV".