praktikabel

praktikabel

En plattform för kamera, lampor etc av trä eller metallrrör som kan byggas i olika höjder.

Engelska: parallel