pressning

pressning

Överframkallning av film genom sänkningen av hastigheten eller temperaturen på framkallningen. Användbart då filmen är underexponerad, eller om man vill ha den effekt som uppstår: grövre korn och större kontrast.

Engelska: forced development