pressning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

pressning

Överframkallning av film genom sänkningen av hastigheten eller temperaturen på framkallningen. Användbart då filmen är underexponerad, eller om man vill ha den effekt som uppstår: grövre korn och större kontrast.

Engelska: forced development

Ämnesklassning: Filmteknik