printer

printer

Kopieringsmaskin för film. Se även optisk printer.

Engelska: printer