produktionsledare

produktionsledare

Produktionsledare samordnar produktionen så att filmteamet, skådespelare och filmutrustning finns på plats och fungerar. Produktionsledaren ansvarar även för planering och förberedelser med manus, ekonomi och budget, att tillstånd och avtal finns, och ser till att både budget och tidsplanen hålls under filminspelningen. Produktionsledaren håller även reda på var och när inspelningarna äger rum samt ser över eventuella teknikbehov.

Engelska: production manager