produktplacering

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

produktplacering

Ett sätt att klämma in varumärken väl synliga i situationer i en film eller TV-program i utbyte mot ekonomisk ersättning. Produktplacering är förbjuden i svenska TV-program. Se även AFP.

Engelska: product placement

Ämnesklassning: Produkter