pan-tilt-zoom-kamera

pan-tilt-zoom-kamera (PTZ)

Pan-tilt-zoom-kamera, PTZ-kamera, är en kamera som kan fjärrstyras.

De användas inom olika typer av tv-produkter, inom bland annat sport, och kamerarörelserna kan i vissa fall även automatiseras.

Se även motion control.

Engelska: pan-tilt-zoom camera