pan-tilt-zoom-kamera (PTZ)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

pan-tilt-zoom-kamera

Pan-tilt-zoom-kamera, PTZ-kamera, är en kamera som kan fjärrstyras.

De användas inom olika typer av tv-produkter, inom bland annat sport, och kamerarörelserna kan i vissa fall även automatiseras.

Se även motion control.

Engelska: pan-tilt-zoom camera

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild