public service

public service

Ett medium (oftast radio eller tv) som bedrivs i "allmänhetens tjänst". Enligt konceptets skapare John Reith skulle mediet ha hög kvalitet och nås av hela befolkningen samt organiseras som ett monopol utan reklam. British Broadcasting Corporation (BBC) erbjöd det första public service-mediet.

Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) är exempel på organisationer som driver public service-kanaler.

Engelska: Public Service