Pulse Code Modulation (PCM)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Pulse Code Modulation

En form av digitalljud.

Ämnesklassning: Musik/ljud