QuickTime

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

QuickTime

En typ av standard för kodning och komprimering av digitala filmer.

Ämnesklassning: Produkter