Radiofrekvens

Radiofrekvens (RF)

Signal innehållande bild och ljud konverterade till en radiofrekvens (antennsignal).

Engelska: Radio Frequency