Radiofrekvens (RF)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Radiofrekvens

Signal innehållande bild och ljud konverterade till en radiofrekvens (antennsignal).

Engelska: Radio Frequency

Ämnesklassning: Musik/ljud