realtid

realtid

Skeende i nutid. Kan exempelvis vara ett redigeringsprogram som komprimerar video i samma tempo som den tid det tar att spela upp videosekvensen. Det vill säga, tar det en minut att spela upp tar det också en minut att komprimera. Komprimeringen sker då i realtid.

Engelska: real-time