rendering

rendering

Process där en dator framställer en bild eller videosekvens efter instruktioner. Det kan vara att ta en datamodell och därefter fylla på med rörelser, ljussättning, texturer med mera. Rendering är oftast väldigt tidskrävande för datorn.

Engelska: rendering