reprokamera

reprokamera

Kamera på stativ som används för att filma stillbilder och fotografier som fästs på en vägg eller bord. Bilden bör vara jämnt belyst med två lampor i 45 grader vinkel till motivet.