reprokamera

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

reprokamera

Kamera på stativ som används för att filma stillbilder och fotografier som fästs på en vägg eller bord. Bilden bör vara jämnt belyst med två lampor i 45 grader vinkel till motivet.

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild