rippa

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

rippa

Att extrahera digital information från en DVD eller annat optiskt media till en hårddisk. Termen används också i bemärkelsen av att olagligt ta någons material, exempelvis kopiera ett musikstycke.

Engelska: rip

Ämnesklassning: IT och data