rippa

rippa

Att extrahera digital information från en DVD eller annat optiskt media till en hårddisk. Termen används också i bemärkelsen av att olagligt ta någons material, exempelvis kopiera ett musikstycke.

Engelska: rip