rörelseutrymme

rörelseutrymme

Utrymme som lämnats framför ett rörligt motiv vid panorering.