S-märkning

S-märkning

Märkning på säkerhetsprovade elprodukter. S-märkning innebär att ETL SEMKO, ett opartiskt provningslaboratorium, intygar att den elektriska produkten uppfyller gällande säkerhetskrav. De omfattar bland annat elsäkerhet, brandskydd, mekaniska skaderisker och strålningsrisker.