S-märkning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

S-märkning

Märkning på säkerhetsprovade elprodukter. S-märkning innebär att ETL SEMKO, ett opartiskt provningslaboratorium, intygar att den elektriska produkten uppfyller gällande säkerhetskrav. De omfattar bland annat elsäkerhet, brandskydd, mekaniska skaderisker och strålningsrisker.

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild