S-video

S-video

Sammanfattande begrepp för S-VHS och Hi8-utrustning.