säkring

säkring

Anordning, ofta propp, som gör ett elektriskt system strömlöst när strömmen blir för stark (på grund av kortslutning).

Engelska: fuse