säkring

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

säkring

Anordning, ofta propp, som gör ett elektriskt system strömlöst när strömmen blir för stark (på grund av kortslutning).

Engelska: fuse

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild