Satellite News Gathering

Satellite News Gathering (SNG)

Metod för nyhetsproduktion där materialet sänds via satellit från fältet ned till en markstation. Jämför DSNG.