scenograf

scenograf

Den person som är ansvarig för utformningen av scenografin, det vill säga den visuella stilen av en scen.

Engelska: art director