screen tearing

screen tearing

Screen tearing är ett visuellt fel som uppstår när en bildskärm visar video från flera bildrutor på en och samma gång. Felet beror på att videosignalen inte är synkroniserad med bildskärmens uppdateringsfrekvens.

Effekten är exempelvis synlig i videomaterial där kameran panorerar förbi ett träd, där övre delen av trädet inte är i linje med den nedre delen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_tearing