showreel

showreel

Ett kort videoklipp (några sekunder till ett par minuter långt) som fungerar som ett arbetsprov eller portfolio.

En showreel används ofta av filmfotografer och filmklippare för att visa sina verk och kunskaper, och för att på så vis få nya uppdrag i framtiden.

Engelska: showreel