signalstandard

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

signalstandard

Metod för att komprimera digital video, enligt förenklat uttryckt "luminans:färg per pixel:färg per linje". Eftersom ögat inte är så känsligt för oskärpa i färginformationen (så länge luminansen är skarp) kan man helt enkelt låta bli att registrera vissa färgspektra och därmed spara utrymme.

4:2:2 Innebär att luminansen registreras i varje pixel på varje linje, 2 innebär att färgen registreras på varannan pixel och den sista 2:an innebär att färgen registreras på varannan linje. Andra standarder är 4:1:1 och 4:2:0. 4:4:4 ger den högsta bildkvaliten.

Ämnesklassning: Videoteknik