singback

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

singback

En form av playback där en artist sjunger till förinspelad musik.

Engelska: singback

Ämnesklassning: Musik/ljud