singback

singback

En form av playback där en artist sjunger till förinspelad musik.

Engelska: singback