skärmriktning

skärmriktning

Den allmänna riktningen på rörelserna inom skärmen. Kontinuiteten kräver att riktningen är konsekvent från tagning till tagning.