skärpeföljningsenhet

skärpeföljningsenhet

En apparat som används för skärpeföljning.

Engelska: follow focus