skjutjärnsjournalistik

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

skjutjärnsjournalistik

Skjutjärnsjournalistik innebär att en journalist sätter press på en person med flera snabba, direkta och kritiska frågor. Skjutjärnsjournalistiken introducerades i Sverige under 1960-talet och förekommer främst i radio och TV.

Ämnesklassning: Arbetsmetodik