skjutjärnsjournalistik

skjutjärnsjournalistik

Skjutjärnsjournalistik innebär att en journalist sätter press på en person med flera snabba, direkta och kritiska frågor. Skjutjärnsjournalistiken introducerades i Sverige under 1960-talet och förekommer främst i radio och TV.