slutmanus

slutmanus

Ett färdigt manus, i motsats till utkast. Jämför grovmanus.