smink

smink

Används inte enbart för att snygga till personen ifråga, utan också för att minska blänk i exempelvis pannan från de starka lamporna.

Engelska: make-up