sökare

sökare

Sökare är en (ofta inbyggd) bildskärm i en videokamera som gör att man kan se bilden som spelas in. Videokamerans sökare är oftast en liten monitor i storleksordningen två tredjedels tum med en gummiring för att skärma av inkommande ljus. I sökaren finns även indikeringar för kamerans status och drifttillstånd, som exempelvis batteri och antalet inspelade sekunder. Färgsökare finns i form av exempelvis LCD-panel.

En sökare på en filmkamera består oftast av ett prisma som delar ljuset, dels till sökaren och dels till filmen.

Engelska: viewfinder