solarisering

solarisering

Visuell effekt som åstadkoms genom avsiktlig överexponering.

Engelska: solarization