sound stage

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

sound stage

Inspelningsstudio, vanligen avskärmad från oljud.

Ämnesklassning: Geografiska områden