Special Effect Generator

Special Effect Generator (SEG)

En typ av generator (numera inbyggd i bildmixer) som kan skapa bildeffekter; inverterade färger, upp- och nedtoningar, chroma-key och så vidare.