Special Effect Generator (SEG)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Special Effect Generator

En typ av generator (numera inbyggd i bildmixer) som kan skapa bildeffekter; inverterade färger, upp- och nedtoningar, chroma-key och så vidare.

Ämnesklassning: Videoteknik