stand-by-läge

stand-by-läge

Beredskapsläge (viloläge) där videotrumman oftast står still, men med videobandet draget kring trumman. Skonar såväl trumma som band och sparar även batteriet.

Engelska: stand-by