standard

standard

En fastställd norm. Utfärdas vanligen av större organisationer efter grundliga studier. Se SIS, CCIR, ISO och ETSI.

Engelska: standard