standard

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

standard

En fastställd norm. Utfärdas vanligen av större organisationer efter grundliga studier. Se SIS, CCIR, ISO och ETSI.

Engelska: standard

Ämnesklassning: Arbetsmetodik